Đại diện chính thức duy nhất nhãn hiệu Kumwell tại Việt Nam

  Hotline:  0888 183 943

vi en
Danh mục sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

GIÁM SÁT NHIỄU ĐIỆN TỪ

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

 
SMART EMI MONITORING
Monitor the electromagnetic field (EMF), electric field (EF) and radio frequency power (RF) and alarm when there is an interference exceed the limit.
Specification
Power Supply : 12 V DC
EMF measurement range

EF measurement range
: 0.00 to 500 mG, 0.00 to 50 µT
   RF Frequency up to 10 GHz
: 0 V/m to 1000 V/m Frequency independent
RF measurement : 0.02 µW/m2 to 9999 mW/m2 Frequency up to 10 GHz
Communication : RS485
Sản phẩm khác