Đại diện chính thức duy nhất nhãn hiệu Kumwell tại Việt Nam

  Hotline:  0888 183 943

vi en
Danh mục sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

Hóa chất giảm điện trở đất MEG

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

Tiêu chuẩn: IEC 62561-7, IEEE standard 80-2000
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan
Đóng gói: 11.5 kg/Bao
Ứng dụng: Dùng để giảm điện trở đất tại vị trí các giếng tiếp địa …

Kuwell MEG is an alternate solution for effectively by modifying the soil surrounding the electrode. In practically, to achieve the desired reduction in ground resistance by adding more grid conductors or ground rods is often impossible. Soil treatment is an effective solution to decrease ground resistance which is utilized to an advantage in poor conductive area such as rocky soil.

 Kumwell MEG is ground enhancement materials in accordance with requirements of IEEE standard 80 - 2000 with a resistivity of 0.01 Ω-m. MEG manufacturing is environmental – friendly, high reliability and quality, and long shelf life.

Code No.

Weight / bag

(lbs)

GRMEG -25 LBS

25 / 11.5

GRMEG -55 LBS

55 / 25

 

Application : 

-Reduce grounding resistance in critical area such as rocky soil, sandy soil with a resistivity of 0.01Ω.m ( Giảm tính kháng đất tại các khu vực trọng yếu như đất đá, đất cát có điện trở suất là 0.01Ω.m)

-Meet IEEE standard 80-2000 (Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 80-2000)

-Require simple instruction manual and tools for installation( yêu cầu sử dụng đơn giản và các công cụ để cài đặt)

-non toxic ( không độc hại)

Packing :

25 LBS and 55 LBS MEG with heavy duty bag

Special packing can be requested

Sản phẩm khác