Đại diện chính thức duy nhất nhãn hiệu Kumwell tại Việt Nam

  Hotline:  0888 183 943

vi en
Danh mục sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

Kẹp C

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :

Tiêu chuẩn: IEC 62561 – 1

Vật liệu: Đồng

Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Ứng dụng: dùng để kết nối giữa cáp với cọc tiếp địa.

Copper C– Clamp

Code No.

Cable Size (mm2)

Weight

(kg)

Hydraulic criming

Run

Tap

HCT-M1

HCT-P1

CCC 6-6

6-2.5

6 - 1.5

0.01

 

 

CCC 10-10

10

10 - 1.5

0.01

MC 10

CCC 16-16

16

16 - 1.5

0.02

MC 25

CCC 25-10

25

10 - 1.5

0.02

* CCC 25-25

25

25 - 10

0.02

CCC 35-16

35

16 - 1.5

0.04

MC 35

* CCC 35-35

35

35 - 10

0.04

CCC 50-25

50

25 - 4

0.08

MC 70

* CCC 50-50

50

50 – 35

0.09

CCC 70-35

70

35 – 4

0.08

* CCC 70-70

70

70 – 35

0.08

CCC 95-35

95

35 – 4

0.13

MC 95

MC 95

CCC 95-70

95

70 – 50

0.12

* CCC 95-95

95

95 – 50

0.12

* CCC 120-120

120

120 - 25

0.17

MC 185

MC 185

CCC 150-120

150

120 - 25

0.15

* CCC 150-150

150

150 – 25

0.13

* CCC 185-95

185

95 – 25

0.13

CCC 185-185

185

185 - 120

0.23

 

MC 240

CCC 240-70

240

70-35

0.22

CCC 240-120

240

120 – 95

0.24

CCC 240-240

240

240 - 120

0.32

 

 

Sản phẩm khác