Đại diện chính thức duy nhất nhãn hiệu Kumwell tại Việt Nam

  Hotline:  0888 183 943

vi en
Danh mục sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN VÀ GHI NHẬN DỮ LIỆU SÉT

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :
SMART AREA LIGHTNING COUNTER
Detect and record lightning strokes within the area of concern (AOC) by obtain high accuracy lightning data from Kumwell Lightning Detection System
Specification
  • Indicate the lightning data around radius.
  • Indicate the lightning data such as kA, Date and Time (Timestamp).
Sản phẩm khác